Fräsning

CNC Solutions har ett nära samarbete med en samarbetspartner och kan tack vare detta erbjuda CNC fräsning. Vår samarbetspartner är specialiserad på den här sortens fräsning och har en yrkeserfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1990. Vi har även möjlighet att leverera lasermärkta och ytbehandlade detaljer.

Inom verkstadsindustrin så utförs ofta fräsning för att skapa ytor som är plana. Vid dessa tillfällen används ett fräsverktyg med flera eggar och detta skär materialet. Historiskt sett så har verktyget varit fixerat men numera utför fräsarna en kombination av rörelser.

Nästan alla mekaniska verkstäder har fräsar och numera är det även vanligt med fräsar som styrs av datorer, så kallade CNC fräsar. CNC fräsning är en metod där man med hjälp av roterande verktyg avlägsnar material. Den här sortens fräsar används vanligtvis när mer komplicerade arbeten ska utföras och vid större volymer.

Välkomna att höra av er om ni har frågor eller om ni vill anlita oss!